Chronische pijn en aandoeningen

Chronische pijn
Pijn is een natuurlijk beschermingsmechanisme van het lichaam. Acute pijn heeft meestal een
duidelijke oorzaak, bijvoorbeeld een verwonding of infectie. Na een tijdje rust of behandeling van de
oorzaak, gaat deze pijn weer over.
Pijn kan echter ook chronisch worden. We spreken van chronische pijn, wanneer pijnklachten langer
dan 3 maanden blijven bestaan. Er is dan geen één op één relatie (meer) met het oorspronkelijke
letsel. Vaak zijn er meerdere redenen waarom de pijn blijft.
Chronische pijn beïnvloedt - naast het lichamelijke aspect - ook hoe u de kwaliteit van leven ervaart. 
De pijn gaat als het ware een eigen leven leiden, met gevolgen voor het dagelijks leven. U gaat
bijvoorbeeld bepaalde bewegingen vermijden uit angst voor de pijn. Of u bijt zich juist door de pijn
heen, wat bij heftige pijn moeilijk of niet vol te houden is.

Wat doet de oefentherapeut?
In de behandeling kijken we wat chronische pijn en de gevolgen daarvan voor u betekenen en op
welke manier u hiermee anders kunt omgaan. Het uiteindelijke doel is dat u beter kunt
functioneren en een betere kwaliteit van leven ervaart. Dat u het vertrouwen in uw eigen lichaam
weer hervindt, zodat u dagelijkse activiteiten weer kunt oppakken.

U leert hoe pijn precies werkt. Hoe ontstaat pijn en welke factoren hebben invloed op pijn?
U krijgt informatie over pijn en u leert manieren waarop u zelf invloed kunt hebben op de pijn. Denk
hierbij aan afleiding zoeken, gedachten over pijn veranderen, ondersteuning vragen en ontspannen. 

Een gezond evenwicht tussen belasting (dat wat u op een dag doet) en belastbaarheid (dat wat u op
een dag aankunt) is extra belangrijk. Vaak zien we patronen van overbelasting of onderbelasting. Er
worden handvatten aangereikt voor een gezonde balans.
Vanuit een goede balans bouwt u uw conditie of de voor u belangrijke activiteiten verder op.

Bij een goede balans hoort ook het leren ontspannen en u bewust worden van lichaamssignalen die
iets zeggen over spanning of ontspanning. Dit helpt u bij het leren voelen van grenzen, (bewuste)
keuzes maken en beter tegen de pijn kunnen. U wordt zich bewust van de manier waarop u uw
lichaam gebruikt en hoe u dit kunt veranderen om beter te functioneren. 


Chronische aandoeningen
Mensen met een chronische aandoening, zoals scoliose, COPD, de ziekte van Bechterew, Reumatoïde Artritis, osteoporose, artrose,  hebben baat bij behandeling door een oefentherapeut. Chronische aandoeningen kunnen een sterk effect hebben op de kwaliteit van leven en op de kwaliteit van bewegen. Een oefentherapeut kan hier in helpen door u oefeningen aan te reiken waardoor klachten verminderen.

Wat doet de oefentherapeut?
Als specialist in bewegen heeft de oefentherapeut voldoende kennis in huis om iemand met een chronische aandoening oefeningen aan te bieden waardoor klachten verminderen. Dagelijkse handelingen, zoals zitten, liggen, (op)staan, lopen en tillen worden vaak belemmerd door een chronische aandoening. De oefeningen van de oefentherapeut kunnen verlichting bieden in het dagelijks leven.

E-mailen
Bellen
LinkedIn