Vergoedingen en tarieven

Oefentherapie wordt beperkt vergoed vanuit de basisverzekering. Daarom is het belangrijk dat u een passende aanvullende verzekering afsluit, waarin voldoende behandelingen oefentherapie zijn opgenomen. Is uw huidige polis ontoereikend dan kunt u jaarlijks voor 1 januari uw huidige zorgverzekering opzeggen. Bij de dekking voor oefentherapie wordt in de basisverzekering onderscheid gemaakt tussen jongeren tot 18 jaar en volwassenen.

 • Kinderen en jongeren tot 18 jaar - Niet chronische aandoeningen
  Voor kinderen en jongeren tot 18 jaar geldt voor 2024 als basisregel dat de eerste 9 behandelingen oefentherapie gedekt worden door de basisverzekering, met als mogelijkheid van nog 9 extra behandelingen als de eerste 9 niet het gewenste resultaat hebben. Als er meer behandelingen nodig zijn, dan geldt in principe dat deze niet door de basisverzekering worden vergoed. In sommige gevallen wel door uw aanvullende verzekering, dit verschilt per zorgverzekering. Voor bepaalde aandoeningen geldt echter dat mogelijk alle behandelingen worden vergoed.  
 • Kinderen en jongeren tot 18 jaar - Chronische aandoeningen
  Per zorgverzekeraar kan het aantal vergoedingen verschillen. Raadpleeg hiervoor uw polisvoorwaarden, of neem contact op met uw zorgverzekeraar.
 • Volwassenen – Niet chronische aandoeningen
  Uit de basisverzekering wordt oefentherapie voor niet chronische aandoeningen niet vergoed. Er is alleen een vergoeding mogelijk vanuit de aanvullende verzekering. Hoeveel behandelingen u vergoed krijgt is afhankelijk van het aanvullende pakket.
 • Volwassenen - Chronische aandoeningen vernoemd op de chronische lijst
  Bij bepaalde aandoeningen waarvoor veel oefentherapie nodig is, kunnen volwassenen na de 20e behandeling in aanmerking komen voor vergoeding uit de basisverzekering. De eerste 20 behandelingen bij een aandoening van de chronische lijst moet u zelf betalen of komen uit de aanvullende verzekering, afhankelijk van het pakket.


Psychosomatische oefentherapie en slaapoefentherapie worden vergoed door de zorgverzekeraars. Vergoeding is meestal vanuit de aanvullende verzekering. Voor beide geldt net als voor de reguliere oefentherapie Cesar de directe toegankelijkheid, d.w.z. u kunt rechtstreeks naar een psychosomatische oefentherapeut of slaapoefentherapeut, zonder verwijsbrief. Met uw goedkeuring zorgt uw oefentherapeut voor een optimale afstemming met uw huisarts.


Tarieven CesarHorst vanaf 01/01/2024

Met bijna alle zorgverzekeraars hebben wij een contract gesloten en declareren wij de kosten die binnen uw polis vergoed worden rechtstreeks bij uw zorgverzekeraar. Indien de kosten niet (meer) vergoed worden door uw zorgverzekeraar brengen wij u onderstaande tarieven in rekening.

Behandeling oefentherapie Cesar op één van de locaties van CesarHorst

€ 43,95

Behandeling psychosomatische oefentherapie Cesar op één van de locaties van CesarHorst

€ 60,95

Toeslag voor aan-huis-behandeling (na verwijzing)

€ 20,50

Screening bij directe toegang oefentherapie Cesar

€ 20,50

Screening, intake en onderzoek oefentherapie Cesar

€ 56,95

Intake en onderzoek oefentherapie Cesar na verwijzing

€ 59,96

Eenmalig oefentherapeutisch onderzoek
Specifiek op aanvraag van verwijzer

€ 72,50

Niet nagekomen afspraak oefentherapie Cesar
Dit geldt voor alle afspraken, die niet ten minste 24 uur van tevoren zijn afgezegd.

€ 43,95

Groepsles: CesarFit 
Begeleid bewegen in een groep, prijzen per les (1 uur)

€  8,00

Hulpmiddelen
De prijzen voor hulpmiddelen zijn afhankelijk van het soort hulpmiddel. 
Uw behandelend therapeut is op de hoogte van de prijzen van hulpmiddelen.* tarieven gelden voor 2024 en zijn onder voorbehoud van wijzigingen gedurende het jaar.

E-mailen
Bellen
LinkedIn