Oefentherapie

Bij alles wat we doen bewegen we. Vaak staan we er niet bij stil, omdat het bewegen automatisch gaat. Bewustwording komt pas wanneer er problemen en/of klachten ontstaan. Pijn aan de rug, nek of schouder bijvoorbeeld. De dagelijkse activiteiten die normaal zo gemakkelijk gaan, lukken niet meer of veroorzaken pijn. Wanneer u door klachten belemmert wordt bij uw dagelijkse activiteiten kan oefentherapie Cesar uitkomst bieden.

De oefentherapeut is een houdings- en bewegingscoach. Deze bekijkt en analyseert samen met u de lichaamshouding en manier van bewegen in relatie tot de klachten. Daarbij komen ook de werk- en thuissituatie aan de orde. Met behulp van oefeningen en houdings- en bewegingsadviezen leert u bewuster met uw lichaam om te gaan. Daardoor bent u in staat om uiteindelijk zelf de klachten te verhelpen, te verminderen en/of of te voorkomen.De oefentherapeut geeft u inzicht en laat u bewust worden van het gedrag dat de klachten in de hand werkt. De oefentherapie Cesar is er op gericht dat gedrag te veranderen.

De behandeling bestaat uit het verbeteren van de houdingen en bewegingen in thuis- en werksituaties, adviseren over de manier van bewegen, sporten, (her)inrichten van de werkplek en het gebruik van evt. hulpmiddelen. Een belangrijk aspect van oefentherapie is dat u zelf actief meewerkt aan het vinden van de juiste balans tussen de belasting en de belastbaarheid van uw lichaam.


E-mailen
Bellen
LinkedIn