Praktijk weer open

Vanaf 7 mei zijn de regels voor een bezoek aan de (Cesar)therapeut versoepeld, hierdoor kunnen wij de deuren van onze praktijk weer voorzichtig openen. Daarbij houden we natuurlijk de gestelde regels in acht. Samen moeten we ervoor zorgen dat een bezoek aan CesarHorst veilig verloopt. Hoe doen we dat?

Als een videoconsult effectief mogelijk is, overwegen we voorlopig nog steeds een consult op afstand. Dus: via een videoverbinding (video-consult via Clickdoc). 

In sommige gevallen is dit niet effectief mogelijk en is een behandeling op de praktijk nodig. Als de behandeling in de praktijk plaatsvindt, houden we ons samen aan de regels zoals deze zijn beschreven in het goedgekeurde Corona-protocol voor paramedici:

Een behandeling in de praktijk kan alleen doorgaan wanneer onderstaande geldt:

 • Je hebt niet één van volgende (ook milde) symptomen: neusverkoudheid of hoesten of benauwdheid of koorts (vanaf 38°C).
 • Je hebt de afgelopen 24 uur geen Corona-symptomen gehad.
 • Je hebt geen huisgenoten/gezinsleden met koorts en/of benauwdheidsklachten.
 • Bij jezelf of een huisgenoot/gezinslid is de afgelopen 14 dagen geen Corona vastgesteld.


Wanneer de behandeling in de praktijk plaatsvindt, gelden daar de volgende regels:

 • Geen handen schudden.
 • In de praktijk houdt iedereen zo veel mogelijk 1,5 meter afstand van elkaar. Bij een behandeling kan dat natuurlijk niet altijd. Als het nodig is, maakt de therapeut gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen.
 • Was je handen bij het betreden van de praktijkruimte.
 • Hoest en nies in je elleboog.
 • Gebruik papieren zakdoekjes.
 • Neem een eigen handdoek en eventuele eigen oefenmaterialen mee.
 • Wij desinfecteren de praktijk- en wachtruimte meerdere keren per dag.


Samen moeten we er alles aan doen om verdere verspreiding van het Coronavirus te voorkomen. De komende tijd kan jouw therapeut je vertellen wat er wel en niet mogelijk is op het gebied van behandeling. We vertrouwen erop dat je begrip hebt voor deze maatregelen.Video-consult

CesarHorst blijft ook zorg bieden via video-consult van Clickdoc. Onze ervaringen met online begeleiden in deze situatie zijn uiterst positief. 

De therapeut zal op afstand contact met u opnemen en meestal via een video-verbinding de behandeling uitvoeren. Daarvoor gebruiken wij het programma Clickdoc Videoconsult. Dit is een veilige videoverbinding, waarbij uw privacy is gewaarborgd. 

Uw behandelend therapeut neemt contact met u op, om u hierover te informeren en om eventuele verdere afspraken te maken. 

Enkele tips voor de voorbereiding op ons online contact:

 • zorg dat u een goede wifi verbinding heeft.
 • zorg voor volle apparatuur, of opladers en oplaadmogelijkheden binnen handbereik.
 • zorg dat u op een rustige plek zit (indien mogelijk).
 • zoek een plek en positie om uw apparatuur te plaatsen, dan hoeft u deze niet de hele tijd zelf vast te houden